Cấu Hình Quản Lý Cuộc Gọi

Cùng tìm hiểu cách cấu hình quản lý cuộc gọi trên trang quản trị dịch vụ tổng đài CloudFone của ODS thông qua bài viết dưới đây.

Chặn số gọi vào

Cho phép chặn bất kỳ một số điện thoại từ ngoài gọi vào hotline tổng đài, ví dụ như những cuộc gọi quấy rối, làm phiền.

Thao tác chặn số gọi vào 

Thao tác chặn số gọi vào

Chọn thư mục “Quản lý gọi=> Chặn số gọi vào=> Thêm số điện thoại cần chặn

Ví dụ cấu hình chặn số 0877771898 gọi vào hotline, sau khi thao tác thành công ta được hình sau:

Giao diện hiển thị số bị chặn gọi vào 

Giao diện hiển thị số bị chặn gọi vào

Để xoá cấu hình vừa thiết lập, chọn nút “Xoá”.

Chặn số gọi ra

Chặn tất cả cuộc gọi ra của một số máy nhánh nhất định (số máy nhánh vẫn nhận được cuộc gọi vào và được phép gọi nội bộ).

Thao tác chặn số máy nhánh gọi ra được chỉ định 

Thao tác chặn số máy nhánh gọi ra được chỉ định

Chọn thư mục “Quản lý cuộc gọi=> Chặn số gọi ra=> Thêm số điện thoại cần chặn” để cấu hình chặn cuộc gọi ra.

Chọn nút “Thêm số điện thoại cần chặn” để thêm số máy nhánh muốn chặn gọi ra. Ví dụ cấu hình chặn số máy nhánh 999 gọi ra.

Giao diện sau khi chặn số máy nhánh 999 gọi ra 

Giao diện sau khi chặn số máy nhánh 999 gọi ra

Để xoá cấu hình vừa thiết lập, chọn nút “Xoá”.

Gọi vào chỉ định 

Điều hướng cuộc gọi vào từ một số ngoài tổng đài, kết nối trực tiếp tới một số máy nhánh hoặc nhóm đã thiết lập sẵn.

Lưu ý: Tính năng gọi vào chỉ định sẽ bỏ qua kịch bản gọi vào đã cấu hình ở mục định tuyến gọi vào.

Chọn số máy nhánh hoặc nhóm cần thiết lập chỉ định gọi vào:

Thao tác cấu hình gọi vào chỉ định cho số 999 

Thao tác cấu hình gọi vào chỉ định cho số 999

Ví dụ 1: Khi số điện thoại 0877779999 gọi vào một đầu số hotline trên tổng đài sẽ chuyển thẳng vào số máy nhánh 999.

Thao tác cấu hình theo ví dụ 1

Thao tác cấu hình theo ví dụ 1

Lưu ý: Có thể thêm nhiều số điện thoại vào ô “Chỉ nhận cuộc gọi vào từ các số” và cách  nhau bởi dấu phẩy ‘,

Ví dụ 2: Khi số điện thoại 0877779999 gọi vào tất cả đầu số hotline trên tổng đài sẽ chuyển thẳng vào số máy nhánh 999.

Thao tác cấu hình theo ví dụ 2 

Thao tác cấu hình theo ví dụ 2

Để xoá cấu hình vừa thiết lập, chọn nút “Xoá”.

Gọi ra chỉ định

Chỉ cho phép số máy nhánh gọi ra theo danh sách chỉ định (đồng nghĩa với số máy nhánh đã cấu hình không thể gọi các số điện thoại khác ngoài danh sách đã thiết lập)

Chọn số máy nhánh hoặc nhóm cần thiết lập chỉ định gọi vào, chọn nút “Sửa” ở cuối dòng.

Ví dụ số máy nhánh 100 chỉ được gọi ra cho số di động 0877779999 bằng đầu số hotline 02877778888:

Thao tác thiết lập số gọi ra chỉ định 

Thao tác thiết lập số gọi ra chỉ định

Để xoá cấu hình vừa thiết lập, chọn nút “Xoá”.

Hạn mức gọi ra

Cho phép cấu hình số máy nhánh gọi ra trong khoảng thời gian quy định. Để thiết lập, chọn nút “Sửa” của dòng số máy nhánh cần thiết lập thời gian gọi ra.

Ví dụ thời gian gọi ra tối đa của số máy nhánh 100 là một giờ, sau khi hết số thời gian trên thì số máy nhánh sẽ không gọi ra được.

Thao tác thiết lập hạn mức gọi ra 

Thao tác thiết lập hạn mức gọi ra

Khi hết thời gian gọi ra, người quản trị cần vào trang quản trị tổng đài và thao tác như hướng dẫn trên và thiết lập hạn mức thời gian mới cho số máy nhánh.

Để xoá cấu hình vừa thiết lập, chọn nút “Xoá”.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

    YÊU CẦU TƯ VẤN DỊCH VỤ

    Đăng ký nhận ưu đãi